Skip to content

Beleid

Beleid

Het is belangrijk om kinderen liefdevolle aandacht te geven. Kinderen stimuleren om voor zichzelf op te komen en daarnaast verdraagzaamheid ten opzichte van de ander te tonen, zijn belangrijke aspecten. Respect hebben voor het kind met al zijn/haar (on)mogelijkheden is belangrijk. Hiermee laten wij zien en voelen dat een mens niet perfect hoeft te zijn.

 

Het is belangrijk dat kinderen zich geborgen voelen, dat ze liefde, warmte en gezelligheid krijgen van de gastouder. Een kind moet voelen dat er een basisvertrouwen is.

Kinderen moeten zich veilig voelen en ook in veiligheid op kunnen groeien, zonder daarbij de persoonlijke groei van het kind te belemmeren. Ze kunnen zowel in huis (aparte speelkamer) als in de omheinde achtertuin vrij en veilig bewegen. Binnen deze ruimte is voldoende gelegenheid om rekening te houden met andere kinderen en met zichzelf. De kleinere kinderen leren spelenderwijs van de grotere kinderen door naar elkaar te kijken en elkaars gedrag te imiteren.

En elke dag even naar buiten om te wandelen of te spelen. Wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen de ontwikkeling enorm stimuleert. Buitenspel stimuleert beweging en bevordert een goed lichaamsgevoel. Stress en spanning nemen af. Kinderen leren beter samen te spelen en samen te werken. De weerstand van kinderen die buitenspelen is veel groter. Kinderen leren beter omgaan met risico’s zoals vallen, uitglijden, omgaan met water etc.

Kinderen knuffelen en samen met ze spelen. Het kind voelt zich daardoor geborgen en ervaart gezelligheid in samen spelen. Samen spelen is erg belangrijk voor kinderen. Het betekent dat iemand gericht met ze bezig is. Daardoor doen ze ook minder moeilijk als de aandacht even naar één kindje gaat, bijvoorbeeld wanneer een luier verschoond moet worden. De afwisseling tussen samen zijn en even alleen spelen is voor hen een verrijking. Het woordje “samen”is erg belangrijk in de opvang: samen eten, samen opruimen, samen een toren bouwen of samen een boekje lezen op de bank. Zo wordt het groepsgevoel sterker en vinden kinderen het nog leuker om te komen.

 

Het aanleren van simpele regels: enerzijds leert een kind hiermee een eigen wil te ontwikkelen, anderzijds leert het kind respect te hebben voor de ander. Uitleggen waarom bepaalde regels er zijn, kan een kind helpen deze te accepteren. Dat kinderen elkaar in hun waarde te laten en te leren om iedereen zichzelf te laten zijn; de kinderen door middel van de dagelijkse dingen omgangsvormen voor te doen en aan te leren.

Kinderen moet een veilige speelruimte geboden worden met voldoende speelgoed, waardoor het zich kan ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd door dingen spelenderwijs aan te bieden. Dingen die bij de leeftijd van het kind passen. Zo wordt de ontwikkeling geprikkeld. Veel voorlezen, samen spelen met de kinderen, puzzelen en knutselen.

 

Aantal kinderen

Opvang: per dag  wisselend aantal kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De meeste kinderen komen op vaste dagen en een vast aantal uren per week bij de opvang. Extra of op andere dagen opvang is mogelijk mits er plaats is. De leeftijdsopbouw van de groep is wettelijk gebonden, niet meer dan 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar.