Skip to content

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kort wil ik aangeven dat eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijk voor verwerking van de gegevens ben ik, Marijke Metsers-Ettema. De eigenaresse van ’t Zilvermeeuwtje, gevestigd in Oss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 171561174 en ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang onder nummer 160743321

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar. Jouw contactgegevens (zoals naam, email, adres, telefoonnummer, naam en geboortedatum van jullie kind(eren)) zijn voor mij alleen. Ik vraag alleen jouw gegevens en van jullie kind(eren) nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zie je na de eerste kennismaking ervan af, dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen voor het opvangen van jullie kind(eren) door mij, dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier/contract of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens en van jullie kind(eren) bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jullie. Alles wat wij via whatsapp of facebook messenger bespreken, blijft daar en wordt bescherm door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en laptop. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn website www.zilvermeeuwtje.nl is alleen ter informatie. Ik schrijf er alleen op. Je kunt daar geen interactie met mij hebben. Deze website is ook beveiligd met een code.

Niet digitale gegevens

Contracten over opvang met daarin persoonlijke gegevens bewaar ik in een afgesloten kast. Je kunt er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens en van jullie kind(eren) deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat wij al genoeg te bewaren hebben in het leven, zal ik jouw gegevens en van jullie kind(eren) niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk wat betreft de opvang van jullie (kind)eren.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag mij hierover altijd aanspreken.

Datalek

Wanneer er een vermoeden is van datalek van de gegevens die in mijn bezit zijn, zal er melding gemaakt worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, zullen de betrokken partijen hierover ingelicht worden. Voorbeelden van datalek kunnen zijn: papierbak, verlies van usb-stick of laptop, diefstal van telefoon, phising en ransomware, menselijke fout. Melding en omgang over een lek, zal in overleg gaan met de Autoriteit Persoonsgegegvens.

 

mei 2018